Powered by Blogger.
RSS

生日快乐

阿妹的阿姐,生日了哦

忆在此祝你生日快乐哦
永远青春美丽
希望你往后的日子
天天都是开心的

忆的礼物,希望你喜欢
最后送上这首歌

祝你生日快乐~
祝你生日快乐~
祝你生日快乐~
祝你永远快乐~0 comments:

Post a Comment